Hvordan kan en kærlig, magtfuld og alvidende Gud tillade krig og lidelse?

 


Menneskets frie vilje

Gud er alvidende, Han er magtfuld, men Han er også kærlig. Da Gud skabte mennesket, ønskede han deres kærlighed som en far elsker sine børn. Men Han ville ikke tvinge mennesket. Han vil ikke have robotter der siger "jeg elsker dig". For at kunne elske må man også have mulighed for det modsatte. Kærlighed kræver en fri vilje. Det er den frihed vi mennesker har fået og den magt som Gud har afgivet os for en tid. Men efter at Gud havde skabt verden valgte mennesket at bruge sin frie vilje til at vende sig mod Gud og mod hinanden. Det såkaldte syndefald i Bibelen. Mennesket sagde simpelt hen, nej tak Gud, kan selv, vil selv. Det onde vi ser i verden i dag er den direkte konsekvens af at vi har vendt os væk fra fællesskabet med vores Skaber. Det er menneskets forsøg på selv at være Gud. Det onde som sker i dag er ikke Guds vilje. Ondskaben er fraværet af Guds kærlighed i vores indre. Gud ønsker fred med os og mellem os, men han vil ikke tvinge os. Derfor eksisterer det onde i dag.

Håb

Spørgsmålet er hvordan vi reagerer på lidelsen, bliver vi bitre eller drager det os nærmere Gud? Lidelsen kan virke meningsløs og ofte kan man ikke se nogen grund til hvorfor man skal lide. En trøst kan være at Gud altid har lovet at være ved vores side og at Han kan sætte sig ind i vores situation, da Han selv har prøvet lidelse ved Jesus. Sidst, men ikke mindst har Gud lovet sine børn et sted hvor der ikke længere skal være lidelse og død og hvor han vil tørre hver en tåre af deres kind.

Læs mere her