Hvad med alle de hyklere der kalder sig kristne?

 

Betegnelsen kristen

Som nævnt i overstående spørgsmål er der mange der kalder sig kristne. Desværre ikke altid i overensstemmelse med den sande betegnelse. Der er især mange i den vestlige verden, der er en slags "kultur kristne" eller nominelle kristne om man vil. Alle kan i princippet kalde sig kristen.

I kristendommens navn

I gamle dage pålagde staten hele nationen at tilhøre én tro, så hele folket blev betegnet som kristne. Derfor er der også begået mange frygtlige ting i kristendommens navn. For at nævne de mest kendte: Korstog, inkvisitionen og katolske præsters børnemisbrug. Et nutid eksempel er konflikten i Nordirland, hvor katolikker og protestanter strides. Denne konflikt, der virker åbenlys religiøs er et godt eksempel, på hvordan der *** er underliggende årsager. Hvad de færreste ved, er at de indfødte irere primært er katolikker og protestanterne udgøres af indvandrede englændere. Egentlig er konflikten et spørgsmål om tilhørsforhold til Irland eller England, men på overfladen virker det som en konflikt mellem kristne. Vi må også huske at blive kristen betyder ikke at man bliver et perfekt menneske over natten. Mange oplever at blive sat fri for diverse afhængigheder, men hvis et menneske har opbygget dårlige vaner i 40 år kan det ikke altid klares med én bøn. Kirken kan ses som et åndeligt hospital med patienter i behandling. Patienter der længes efter ikke at være hvad de tidligere var.

Testen

Vi mennesker ser det ydre, Gud ser det indre. Om man er en sand efterfølger af Jesus ved kun Gud. Et from udseende kan desværre sagtens skjule et råddent indre. En god regel er at et træ kan kendes på frugten. "Det er på frugterne, man skal kende et træ. Og sådan er det også med mennesker. Det er ikke enhver, som er from og siger 'Herre' til mig, som kommer i Himmeriget. Det afgørende er, om man adlyder min Far, som er i Himlen". Mattæus evangeliet 7, 20-21