Hvad er en frikirke?

 

Frikirke kontra statskirke

Betegnelsen frikirke er egentlig kun aktuel i lande der har statskirker. En frikirke betyder egentlig blot at kirken er fri af staten. Modsat folkekirker, modtager frikirker ikke støtte fra staten. De kræver derfor større engagement fra kirkegængerne. Konceptet kan sammelignes med folkeskoler og friskoler. Selv om en kirke er en frikirke, kan den stadig godt være evangelisk. Trosbekendelsen er ofte den samme, men syn på især dåb og åndelighed adskiller kirkerne. Mange frikirker praktisere ikke barnedåb, men voksendåb. Da ethvert trossamfund, der bekender sig om kristne i princippet kan kalde sig frikirke kan der også være nogle broget kar i landsskabet, så det er vigtigt først at læse kirkens trosbekendelse og se om det er en sund kirke. Nogle kendte frikirker i Danmark er fx. Baptistkirken, Evangelisk-luthersk frikirke, Kristent Fællesskab, Missionsforbundet, Apostolsk kirke og Pinsekirken.