Hvor stammer vi fra?

 
 

Oprindelse

Den accepterede forklaring er at den verden vi lever i, stammer fra et Bigbang. I de sidste 150 år har verden været domineret af en idé om at livet har en materiel oprindelse. Denne idé, der kaldes naturalisme, indebærer at alt kan forklares som atomer, molekyler og energi imellem dem. Vi mennesker er opstået ved en tilfældighed over milliarder af år og er i familie med aberne. Alt hvad der sker er naturligt og kan forklares.
 
Det overraskede mig dog at finde ud af at Charles Darwins udviklingslære også kaldet evolutionsteori kun er teori, at den er ikke bevist, selv om den ofte fremstilles sådan i skoler og medier.
 
 

Evolution

Evolution går kort sagt går ud på at alt levende har udviklet sig fra encellede organismer i en organisk ursuppe. Ordet evolution er lidt indviklet, da ordet har flere betydninger. Der er dog ingen tvivl om at der forekommer variation indenfor en dyreart såsom en hund, hyæne og dingo. Dette hedder mikro-evolution og kan observeres. Dette er dog mere en tilpasning end en udvikling. I dette tilfælde en fælles stamfar (ur-ulv) som har tilpasset sig forskellige forhold.
 
Men at gå fra en art til en helt ny art? Fra fisk, til krokodille til abe til menneske? Den såkaldte makro-evolution. Dette er ikke observeret, men er mange forskers bedste bud på arternes oprindelse. Der er dog ikke fundet nogle overgangsformer, det såkaldte "missing link", som Darwin selv forudså ville bevise hans teori og adskillige "abe-menneske" fund har gang på gang vist sig at være falske. Tænk engang at de flotte illustrationer af abemennesker man ser i diverse videnskablige magasiner er tegnet ud fra nogle få knogler og illustratorens forestilling. Det er ikke videnskab.
 
Men hvis vi faktisk er ligesom dyr, så er det vel ikke forkert at opføre sig som dyr? Jungleloven - Den stærke sejrer over den svage. Egoisme og selvcentrering er blevet legalt. "Survival of the fittest". Vores mening med livet er det samme som dyrene: Reproduktion og dø? Darwin forudsagde i hans bog "The Descent of Man" at det ikke kunne vare længe før den mest udviklede menneskerace (læs: europæiske) ville udrydde andre. Hvis dette var den herskende teori, hvordan kan man så blive overrasket over at det vil blive taget op i praksis?

Konsekvens

Overvej en konsekvens af troen på evolution: I Danmark i begyndelsen af 50'erne tvangsfjernede man grønlandske børn fra velfungerende familier for at i bedste mening at lade dem blive en del af en mere udviklede kultur. Et civiliseret land som Tyskland, der var kultiveret og havde mange af datidens klogeste hoveder, blev forført af Hitler, der mente at den ariske race var andre racer overlegen. Men var den overbevisning helt uden berettigelse? Videnskaben fortalte at mennesket var et produkt af evolution, altså udvikling. Hitler hævdede dertil at den ariske race var den mest udviklet og inddelte endda racerne i hierki. Og fagfolk? Næsten halvdelen af Tysklands læger var medlem af nazipartiet og deltog aktivt i bl.a. racebiologiske spørgsmål.
 
Forskellige grupper af mennesker blev behandlet som værdiløse og brugt som forsøgsdyr for uhyrlige eksperimenter. Over 2 millioner mennesker, der blev betraget som underlegne blev tvangssteriliseret og endnu flere sendt til systematisk udryddelse og dette var videnskablig legitimeret ved en nydarwinistisk idelogi. Survival of the fittest - den stærke sejrer. Alt dette skete for blot én generation siden og i et land der blev set som et af de mest oplyste og avancerede. Hvad forhindrer det i at ske igen i en verden, hvor moral bliver mere og mere relativt?
 
 

Videnskab - afgrænset til den naturlige verden

Vi lever i en kultur der er bygget på kristne værdier, men vi tror på det naturvidenskabelige. Dvs. alt hvad vi kan måle og veje. Derfor er det også svært at forstå at der skulle findes noget, der ikke er naturligt. Noget OVER-naturligt?
 
Videnskaben foreslår at universet er opstået ved en stor eksplosion (bigbang) opstået ud af ingenting? hmmmm...  Hvor kom ingenting fra? Hvad er  i n g e n t i n g?

 

 

I vores moderne tider kan vi skabe computere der kan simulere virtuelle verdener og indbyggere. EU kører fx. et projekt ved navn Newties, hvor man har et virtuelt samfund, hvor software beboere formerer og udvikler sig. Hvis vi mennesker kan skabe en sådan verden, er det så ikke muligt for en højere intelligens at have skabt vores verden? Det er her jeg tror der er mere...mere mellem himmel og jord. Der er så ufattelig meget vi mennesker ikke kender til. Opfinderen Thomas Edison sagde:
"Vi ved ikke en milliontedel af en procent om noget som helst".
 
 

Design

Men ingen ved altså med sikkerhed, hvor mennesket stammer fra. DNA, som kaldes livets alfabet er en 4-cifferet genkode og findes i alle menneskers, dyrs og planters celler. DNA virker som en slags instruktion til cellerne. Denne avancerede "programmeringskode" kan dog tyde på at nogen har programmeret os? Man taler om mennesket som design fra en intelligent designer? Dr. Francis Collins, den molekylærbiolog der knækkede DNA-koden og stod i spidsen for dechifrereringen af det menneskelige kromosom-sæt, skriver i hans bog "The Language of God", at det gav ham en oplevelse af at komme nærmere Gud og gav ham "et glimt af hvordan Gud arbejder".
 
 
Jeg tror det handler om at tænke udenfor kassen. Hvis man har kendskab til computere synes det knapt så fjernt at se på naturen som avanceret programmering, ligesom man finder matematiske formler i naturen og DNA som et programmeringssprog. Og når jeg tænker på hvor begrænset vores intelligens er, er det så ikke muligt at der er et væsen/programmør/Gud med højere intelligens der har skabt os? En person der står udenfor vores verdens dimension, men sagtens kan operere i den. For en skaber vil det ikke være et problem at bøje de love han selv har skabt, som fx. at gå på vand. Isaac Newton, som ændrede vores forståelse af universet, da han opdagede tyngdekraften har sagt:"Denne fantastiske ordning kan kun komme fra et intelligent og mægtigt væsen...jeg ønsker at kende hans tanker; resten er detaljer".
 


Ikke naturligt

Videnskaben repræsenterer det naturlige, hvad der kan måles og vejes. Men hvis der er en Gud er han vel ikke 195cm høj og 90kg, han er OVER-naturlige. Hvis du skaber en verden, vil du så selv være underlagt dens naturlove og dimensioner? Vores verden består af rum, tid og materie som opstod ved universets oprindelse. Er det ikke muligt for skaberen at stå udenfor den kasse med tid og rum han selv har skabt? Det handler om at tænke i perspektiv og hvilken briller man ser verden igennem med hver morgen man står op. Ens verdensbillede. Når man ser folk blive helbredt ved at folk beder for dem, hvor de har haft en dokumenteret lidelse og bagefter er den væk. Så tror jeg fx. på det er en overnaturlig indgriben.

Overtro fra uoplyste tider ?

Uanset om evolution er sand eller ej, står spørgsmålet om altings oprindelse stadig ubesvaret. Der findes ingen sikre svar. Det bliver uundgåeligt et spørgsmål om tro. Jeg mener ikke at vores forfædre har været uvidende ved at tro. Jeg tror det har været nemmere at tro uden alt den støj vi har i dag. Livet har været mere simpelt og man har været mere i kontakt med livets realiteter og begrænsninger. På samme måde er jeg af den opfattelse af fx folk i nød nemmere finder troen. Hvor mange er virkelig ateist når flyet styrter mod afgrunden?