Fører alle veje til Gud?

 

Én sandhed?

I min rejse efter svar har jeg undersøgt de forskellige religioner. Jeg gik op i at der ikke stod nogen pengeorganisation bag, det skulle ikke koste noget og foregår åbent. Man hører tit om sekter og de fleste kender vist Jehovas Vidner og Scientology, så jeg havde mine forholdsregler. Jeg måtte konkludere at ikke alle veje fører til Gud.
 
Hvorfor skulle en skaber gå til det ene verdenshjørne og sige sådan foregår det og derfor til det næste verdenshjørne og fortælle det modsatte? Verdens religioner modsiger direkte hinanden, derfor kan de logisk nok alle være forkerte, men ikke alle sande. En religion kan sagtens indeholde noget sandt, men for en religion at være ren sandhed, må andre være falske.

Det er kristendom, C.S. Lewis, Scandinavia, 2004, s.45

Gud og Mennesket

Når vi er kommet frem til at den her verden ikke er en tilfældighed og ikke er opstået ud af ingenting, men at den er blevet skabt og at vi kan kalde den skaber "Gud", dukker der et nyt spørgsmål op; hvad er forholdet mellem Gud og mennesket? Skaberen og skabningen? De fleste er bevidste om at der er noget i vejen med forholdet. Vi lever ikke i en perfekt verden og vi er ikke selv perfekte. Mennesker over hele verden har en mærkelig opfattelse af at der er en vis måde man burde opføre sig på. Noget ligger mellem os og Gud.
 

Det er kristendom, C.S. Lewis, Scandinavia, 2004, s.20

En universal lov

Kan man argumentere for en universal lov? Hvis vi ved hvad der er det rette at gøre, men ikke gør det eller omvendt hvis vi ved hvad der er det rette ikke at gøre og så alligevel gør det. Et eksempel kunne være at "Peter" mener det er forkert at stjæle, for han ønsker ikke selv at andre skal stjæle fra ham. Når "Peter" så selv stjæler har han været ulydig mod hans moralske standard. Han har brudt hans egen lov.

Intet menneske er perfekt, vi har alle gjort noget forkert. Vi fængsler mordere og tyve, fordi vi mener de har gjort noget forkert i vores øjne. Spørsmålet må være, hvilken handlinger vi har gjort, der ikke er acceptable i Guds øjne? Måler Gud moral efter samme målestok som mennesker eller har Gud en højere moral? Verdens religioner har hver deres svar på hvordan vi skal blive i stand til at forene os med Gud. Der er bud som oplysning, erkendelse, afholdelse, gerninger, pilgrimsfærd, ofrelse, bønner, lovoverholdelse osv.

 

Problemet mellem Gud og mig

Verden har som nævnt flere religioner der mener at have svaret om Gud. Dette kan være til stor forvirring og frustration. Men for at få overblik tager vi udgangspunkt i selve kernen, nemlig vores problem med Gud. For at finde løsningen må vi kende problemet. Vi står som det uperfekte mennesker overfor vores perfekte Gud. To modsætninger der ikke kan passe sammen. Hvad gør vi?
 
Der er som nævnt forskellige bud på hvordan vi løser problemet. Bud som oplysning, erkendelse, afholdelse, gerninger, pilgrimsfærd, ofrelse, bønner, lovoverholdelse osv. Videoen her illustrer vores problem og løsningsforslagene.

 
Som videoen her viser, så hjælper det ikke vores situation at blive oplyst, erkende den, at anse den som en illusion eller at forsøge at gøre os gode nok. Vi mennesker kan bare ikke lykkedes i os selv. Hullet er for stort og omfattende og mennesket for begrænset. Vi er afhængig af noget udenfor os selv. Ligeledes med lovreligion, så kan vi ikke lykkedes i at overholde alle love. Om det er 1 bud, 10 bud eller 613 bud, skal vi nok bryde nogle af dem før eller senere. Men når vi nu har handlet forkert, hvordan kan det så hjælpe at gøre gode gerninger? "Undskyld jeg kørte over for rødt, jeg skal nok køre over for grønt de næste gange". Har vi ikke allerede svinet os til og må tage konsekvensen? Når først vandet er blevet beskidt, kan det da ikke blandes med rent?
 
Det må give mest mening at vi kun kan gøres os fortjent til noget bedre ved tilgivelse. Himmelen er fuldkommen, derfor må indbyggerne også være fuldkomne. En himmel med rene og retfærdige, der er vaskede rene ved tilgivelse. Et helligt sted - ikke en masse selvretfærdige, der i egen kraft har gjort sig fortjent, men taknemlige og ydmyge mennesker.
 
 

Kristendom - At tro på Jesus og efterfølge hans eksempel

Kristendommen har eksisteret i over 2000 år, hvor folk har prøvet at modbevise den. I dag er religion mange ting, her i Danmark har vi ligefrem et religiøst tag-selv-bord. Fængslerne tilbyder de indsatte hinduistisk meditation og samtale med imam, børnehaver har yoga hold, aftenskoler flyder over med new-age kurser, akupunktur og zoneterapi-butikker skyder op og føtex annoncerer med bøger om indianske åndemanere og buddhistiske lamaer.
 
Det siges at hvis man ikke står for noget, vil man falde for alt... Der er mange i Danmark, der har afskrevet kristendommen. I deres forståelsesverden er den identificeret med kulturen, folkekirken og traditioner. Man går til barnedåb, bryllup og begravelse, hvis man da ikke dukker op juleaften - "det er da hyggeligt".
 
Traditionsforholdet er ganske forståeligt, da gudstjenestens form i mere eller mindre grad kan virke et par hundrede år gammel? Dette er også udmærket for nogen, men hvad ligger i vejen for en kirke, hvor det kristne budskab er det sande klassiske budskab, men rammerne og formen tidsvarende? Det er også ofte når man vokser op med noget, at man tager det for givet og det ér en mærkelig situation at vokse op med kristendommen som kultural tradition og tro at man kender kristendommen og så finde ud af den er noget helt andet! At finde ud af det var kulturen, traditionen eller religionen - en slags ydre ritualer man kendte og ikke den levende personlige tro.
 

En kristen

Vil du betegne dig selv som kristen? Betegnelsen kristne var noget andre kaldte de folk som levede ligesom Kristus.
 
De lignede Jesus i deres livsstil. At være kristen er altså ikke noget man automatisk bliver født til ved at leve i et ”kristent land”, men det er et personligt valg man træffer. En kristen er en discipel/elev/efterfølger af Jesus. At være kristen er ikke en del af ens liv - det ER ens liv. Kristendommen siger kort fortalt at den Messias der er profeteret om i jødernes skrifter er kommet. I min søgning var det var en positiv overraskelse at lære at personen Jesus fra Nazaret kan dokumenteres historisk, endda fra sekulære kilder. Biblen viste sig at være den mest veldokumenterede bog i verden, da den har flest tilgængelige manuskripter. Tilmed fra flere forskellige perioder, der vidner om at den tekst vi har i dag er 99,5% den samme som den oprindelige.
 
bibelen
Kristendommens budskab er at selv det bedste mennesker på jorden ikke vil være god nok i Guds øjne. Ligemeget hvad vi gør, så vil det aldrig hjælpe, da vores uperfekthed (synd) ultimativt skiller os fra det perfekte (Gud). Gerninger vil aldrig være nok, kun ved at tro på Jesus som Guds søn og at han med sit liv har betalt prisen for vores uperfekthed, står vi igennem ham perfekte foran Gud.
 
Selv om kristendommen ikke er en gerning-religion, har den begrebet omvendelse der betyder at når man bliver kristen, gør man det ved at give afkald på sit gamle jeg og starte et nyt (rensede) liv - derved den symbolske dåb (neddykkelse/vask). Har du nogensinde læst i Biblen og undersøgt hvem Gud er og hvad han siger om dit liv? Hvis du tror du er kristen, så overvej om det blot er kultur eller en levende tro.
 
Der er en afgørende forskel.